Letra C

Callau Cros, Joan Lluis

(Vinaròs). Tècnic Mecànic de Senyals Marítimes. En juny de 1919 fou destinat a Maspalomas (Las Palmas, Canàries) i en maig de 1923 va ser destinat al Cabo Mayor de Santander. En agost de 1926 era torrer de les Illes Columbretes. Jubilat el 14 de novembre de 1959, quan exercia en el far de Punta Orchilla, de Tenerife. Pareix ser que també fou el penúltim farer de Vinaròs.

Comment here

2 + 4 =