Letra C

Cala Montero

Nom d’una urbanització moderna de xalets situada en el lloc que abans ocupava el Camping Motel Balada, a la part nord de la població, en la partida Barbiguera, junt al barranc homònim.

Comment here

6 + 4 =