Letra C

Cabanils

Nom d’una de les partides del nostre terme municipal, tocant a la partida de La Cova del Vent. El seu nom fa referència a l’abundància de cabanyes o casetes de guardar els ramats. El plànol catastral de l’Ajuntament situa les finques de dita partida entre els polígons 19 i 50.

Comment here

37 − 33 =