Letra C

Cabadés O’Callaghan, Francesc Ant.

Cabades_Frances(Vinaròs). Doctor en Medicina. Metge especialista en Medicina interna (aparell digestiu). Format com a resident en la Ciutat Sanitària “La Fe” de València, va guanyar una plaça a l’Hospital Clínic Universitari de Salamanca, on va exercir com a metge adjunt del Departament de Patologia Mèdica i com a Professor Associat de la Facultat de Medicina de dita Universitat, durant un periode de sis anys. Desprès, procedent de l’Hospital de Gandia es va incorporar a l’Hospital Comarcal de Vinaròs en octubre de 1992, havent guanyat la plaça per concurs-oposició com a cap de Servei de Medicina Interna. Posteriorment es va Doctorar en la seua especialitat llegint la tesi “Infección por los virus de la hepatitis B y C en el alcoholismo crónico” en la Facultat de Medicina i Odontologia, el dia 30 de gener de 1997.Cabades_Frances_2

Comment here

7 + = 16