Letra B

Brau Giner, Salvador

Brau_Giner(Vinaròs, 9-V-1923-17-XI-1990). Fotògraf. Amb escassos coneiximents de fotografia, aquest marí trotamons es va establir en la seua casa, popularitzant l’art fotogràfic en una època -els anys seixanta-en que els materials eren ja molt abondants. Moltíssimes de les fotografies dels albums familiars porten el seu segell. Amb no massa qualitat artística, disparava a quasi tot alló que se li posava per davant, sent el seu aparador de la cantonada del carrer de sant Isidre molt visitat pels vinarossencs que podien vore al cap d’unes poques hores les fotografies de la correguda de bous o del partit de futbol, bateig, boda, etc. que acabaven de presenciar, sent per tant el màxim exponent gràfic del que passava al nostre poble.

Comment here

48 + = 50