Letra B

Boverals

Nom de partida de terme. El seu nom, molt antic, fa referència al lloc on pasturaven antigament els bous. Apareix en els Establiments del Lloctinent de Justícia amb el nom de Bovalar, explicant els seus límits: De la partida que ocupa lo Bovalar, nº 71. Ittem, se establix que per a que se sàpia y entenga lo que és bovalar y se entenga lo que és guardar, se advertix que el dit bovalar passa tot Camí Nou, des de la ribera de la mar fins al pas de na Vidala ab que de la Creu fins a la mar y ha una fita davant de altra per a poder passar lo bestiar que va abeurar a l’abeurador, y, sent al pas de na Vidala, tot Caminàs, fins a les Carretes y tot Camí de les Carretes fins a la mar”. Desconeixem de moment a quina creu es fa referència. La localització actual de la partida pareix la més pròxima a la població per la part nord junt al riu Cervol. El plànol topogràfic de Vinaròs d’escala 1:25.000 l’assenyala tocant a la Partida Corral de les Mates. Molt estranyament el plànol cadastral de l’Ajuntament no nomena aquesta partida tant famosa, popular i important en altres temps.

Comment here

81 − = 77