Letra B

Bovalar

1. Topònim. Es citat com a tal en l’establiment nº 38 del Lloctinent de Justícia de 1647. Contrariament a lo que puga parèixer l’Establiment citat duu per títol: “Que ningún género de ganado així gros com menut entre en lo Bovalar“. Vide Boveral.

2. Urbanització moderna de xalets, situada a la costa nord de la població en la partida Boverals.

Comment here

39 − 35 =