Letra B

Bonví, Carrer de

Aquesta senzilla travessera que uneix el carrer Nou amb el de la Mare de Déu, tocant a la Residència S. Sebastián, no ha tingut més nom popular que el conegut per eixa denominació, Bonví, però, mai ha estat dedicat a ningú. En l’actualitat no es conegut per eixe ni per cap altre nom. El 1877, la vídua de Bonví, va demanar a l’Ajuntament que posés una pereta de llum al cantó de dit carrer format per les casetes conegudes com de Bonví. Amb eixa mateixa denominació apareix citat a principis del segle XX, quan es fa referència a un personatge popular, Ximet, qui recollia fem de matxo pels carrers i a qui els xiquets, quan el veien, cantaven: «Ximo, patat, minjat la coa del gat!». Borràs Jarque el cita també en la Història de Vinaròs (pàgina 499).

Comment here

40 − = 33