Letra B

Betí Bonfill, Mossèn Manuel

Beti(Sant Mateu, 1864-1926). Historiador erudit. Fou rector de Cinctorres, Morella i Sant Mateu. Investigà els arxius de dites poblacions, obtenint una vasta documentació sobre el País Valencià. Va publicar nombrosos treballs en el «Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura» i en la revista «Los Angeles» que ell va fundar a Sant Mateu. Historiador de Sant Mateu i de les nostres comarques.

Comment here

− 7 = 2