Letra B

Bertomeu, Mascaròs

Síndic de Vinaròs en el segle XV. Formava part del Consell Municipal en 1410 i va ser un dels cinc que van tindre l’honor de posar a Vinaròs baix el senyoriu del Papa, rebent per Lluís Valterra, representant pontifici, el jurament i confirmació dels furs i privilegis.

Comment here

66 − 65 =