Letra B

Benedicte XIII, Carrer de

Nom de carrer donat en honor del famòs Papa Luna, a la primera travessera de l’esquerra de l’Avinguda de Saragossa, dalt del «desvío». Pràcticament és un camí antic asfaltat, i que es dirigeix cap a l’Escorxador Municipal i Hospital Comarcal.

Comment here

− 1 = 1