Letra B

Béjar, Avinguda de Pau

Nom donat a la zona de carretera de la costa sud, des de la platja del Clot, o “dels tres pontets”, fins a la platja de la Llevatera, en temps de l’alcalde Lluís Franco, sense que puguem determinar la data, a proposta d’alguns veïns.

Comment here

+ 14 = 24