Letra B

Bazán, Alvaro de. Marquès de Santa Cruz

(Granada, 1526-Lisboa, 1588). Almirant. Capità General de l’Armada. Va prendre part en diverses expedicions contra Argel, Oran, Malzaquivir. Quan es dirigia a la de Malta l’any 1566, és precisament quan es fa referència a ell en el primer Llibre de Batejos de la nostra Parroquial. Al lloc corresponent del dia 1 de juliol de 1565, diu: “Passà don Alvaro de Mazan (sic) amb 19 galeres al socorro de Malta, diumenge a mig jorn que contaven lo primer de juliol 1565. Torna lo son dit general D. Alvaro de Mazan ab nou galeres dimecres a mig dia que contavem a 12 de desembre del mateix any 1565”. Es diu d’ell que va vèncer a 8 capitans, 60 cavallers, 735 anglesos, 780 portuguesos i 6.450 turcs. Va alliberar 6.243 cristians captius. Va participar en la conquesta del Penyó de Vélez i de Tunis; lluità en la batalla de Lepanto baix les ordres de D. Joan d’Austria el 7 d’octubre de 1571, sent decissia la seua intervenció. Va morir a Lisboa mentre feia els preparatius de l’Armada Invencible.

Comment here

60 + = 64