Letra B

Batiste Baila, Sebastià

Batiste_Baila(Vinaròs, 21-III-1923 / 9-XII-2004). Marí mercant i Pràctic del nostre port durant més de 25 anys. Autor d’una sèrie d’articles publicats al setmanari local “Vinaròs” i “Crònica de Vinaròs”, amb el títol genèric de “Nuestras costas” i que es van recollir després en el llibre “Memorias de un marino vinarocense”, que va presentar l’Editorial Antinea el 2 de juliol de 1998. Va morir sis anys desprès, als 81 anys.

Comment here

1 + = 3