Letra B

Batallón de reserva de Vinaròs

BatalloExistent aquesta entitat militar nº 50 ja al març de 1882, segons documents, va quedar suprimida al gener de 1927, segons noticia que publica la revista “San Sebastián” de 23-I-1927. Residien en aquell moment a Vinaròs els Comanants Noboa i Moreno; els Capitans Martí, Torres, Bueno y Martín i els Tinents Buj, López i Villalonga.

Comment here

− 4 = 4