Letra B

Bassa

BassaExcavació o construcció destinada a recollir o contenir aigua de pluja o de pous. Les que contenien aigua de pluja deurien donar nom a la partida del nostre terme anomenada «Basses» o «Bassetes». De les construides modernament per a distribuir l’ aigua de pous, tenim com a més monumentals la dels Dos Vilars, junt al pou del mateix nom i la Bassa del Pacífic, junt al camí del Mas de Mestres, que abastia fins la fàbrica de Foret. L’IRYDA (Instituto de Reforma i Desarrollo Agrario) en els anys 80 va construir junt a la carretera i terme de Sant Rafel dos enormes basses sent una d’elles capaç per a contenir prop d’un milió de metres cúbics d’aigua. Una bassa està situada junt al camí de la Ratlla i l’altra un poc més amunt. Dites basses es feren abastint-se de l’aigua d’uns pous fets en diferents punts del nostre terme, als anys setanta, durant la dictadura del General Franco.

Comment here

72 + = 74