Letra B

Bassa del Pou dels Dos Vilars

Va ser construida en 1945, sent president Sebastià Miralles Fontanet (a) Regalat; va costar 110.000 pessetes. És la més gran de tot el nostre terme. Anys després (1980) ja es feren les basses de l’Iryda que estan molt pròximes a la ratlla del terme i que són molt més grans.

Comment here

+ 81 = 83