Letra B

Barrio Esparducer, Araceli

BarrioDoctora en Química inorgànica i orgànica. Professora titular de la Universitat Jaume I de Castelló. Investigadora. És germana d’Eladi, també destacat investigador. Autora de diversos treballs sobre ceràmica publicats en diverses revistes especialitzades. En novembre de 1982 va presentar davant del tribunal de Química de la Universitat de València, la tesina de llicenciatura amb el títol de: “Estudio del sistema Nd2 O3 Al2 O3-Fe2 O3 y su uso como pigmentos cerámicos” de gran interès per a l’indústria dels taulells. En 1992 presentà també a la Universitat de València la seua tesi doctoral amb el títol de “Evolución del genoma mitocondrial de especies del grupo obscura de Drosophila.”

Comment here

49 − 47 =