Letra B

Barnadas, Antoni

Duc de Sedaví, Comanador de Vinaròs i Benicarló a finals del segle XVIII, qui tenia per lloctinent a Guillem White, del comerç, el qual havia près possessió del seu càrrec el 1791.

Comment here

77 − = 67