Letra B

Barcia, Roque

Barcia(Sevilla, 1823-Madrid 1885). Escriptor i polític. Periodista, del diari de Castelar, republicà federal. Després de la revolució de 1868 va ser diverses vegades diputat i el 1873 es va posar al cap dels insurrectes cantonalistes de Càdis. Retuda la plaça es va refugiar a França. Va viure desterrat a la nostra ciutat i també va ser Diputat a Corts pel Districte de Vinaròs en maig de 1873, per haver estat elegit per majoria. És l’autor de «Primer Diccionario General Etimológico de la Lengua Española», que consta de cinc grans volums de tamany foli, editats per Establecimientos Tipográficos de Alvarez Hermanos. Calle de San Pedro, 16, bajo», any 1883. Borràs Jarque també el cita en la seua Història de Vinaròs, (pág. 415) i diu del seu diccionari que és de molt poc mèrit. Barcia_2Diverses famílies adinerades de Vinaròs eren posseïdors d’aquest espectacular diccionari. Barcia té a Huelva dedicat un carrer. (Vide Arnau Vallina, Joaquim, en “La primera república y el distrito electoral de Vinaròs. 1873”. en el butlletí del CEM, nº 3, juliol-set. 1983).

Comment here

16 − 9 =