Letra B

Barcelona, Avinguda de

Nom donat a l’eixida nord de la població des del carrer del Pont fins la Carretera Nacional 340 en sessió de l’Ajuntament del 26 d’octubre de 1965.

Comment here

28 − = 23