Letra B

Barbena

BarbenaLlinatge noble valencià amb casa solar establerta a Vinaròs. L’escut d’armes de la rama vinarossenca apareix tallat i primer d’argent amb la creu de Montesa, de gules, i segon d’or amb cinc paneles de sinople disposades en sotuer. (Vide Noblesa)

Comment here

+ 22 = 32