Letra B

Bancaixa. Caja de Ahorros de Castellón (Bancaja)

Entitat 2077. Sucursal 0291.5. Es trobava situada a la Plaça Jovellar, sent el seu director Francesc Catalan durant molts anys. El va substituir el vinarossenc Fernando Romillo Palomo. La informació sobre la seua inuguració es troba ampliament detallada al setmanari “Vinaroz” de 21 de desembre de 1957. Diu així: «Nueva Sucursal:-El domingo, dia 15 de los corrientes, se celebró en nuestra ciudad la bendición e inauguración de los locales de la plaza de Jovellar en que se ha instalado la sucursal de la Caja de Ahorrros y Monte de Piedad de Castellón. Las obras del edificio han sido proyectadas y dirigidas por el arquitecto D. José Meyer y las amplias oficinas han quedado perfectamente instaladas en la planta baja, dotadas de los medios más modernos. A las 11, y en la Iglesia Arciprestal, se celebró una misa oficiada por el Rdo. D. Manuel Milián, a la que asistieron el Presidente Accidental de la Diputación, D. Francisco Gimeno que ostentaba la representación del Gobernador Civil, D. Angel Sánchez Gozalbo, Presidente del Consejo de Administración de la Caja; D. Joaquín Fernandez, Delegado de Hacienda; D. Manuel Cerdá, Inspector de Trabajo, que ostentaba la representación del Delegado Provincial; D. Mariano Gallo Alcántara; miembros de la Junta de Gobierno y del Consejo de la Caja, cuyas personalidades fueron recibidas en nuestra ciudad por el Alcalde D. Ramón Adell Fons y demás autoridades que ocuparon los sillones reservados en el presbiterio. Terminada la ceremonia religiosa, las Autoridades y demás personalidades se trasladaron al edificio en que se ha instalado la sucursal, donde se había congregado numeroso público.» A més a més de la notícia, dita Caixa d’Estalvis anunciava a l’última pàgina del «Diariet», totes les operacions que realitzava donant informació de la seua seu central, i sucursals repartides per la província, que llavors eren sols tretze. El 31 d’octubre de 1991 la Caixa d’Estalvis de Castelló es fusionava amb la de València, naixen així BANCAIXA. En novembre de 1991 es jubila el seu director de molts anys, Francesc Catalán, sent substituit pel vinarossenc Fernando Romillo.
BANCAIXA (CAJA DE AHORROS DE CASTELLON). Nº 2. Han ocupat el càrrec de director els vinarossencs Alberto Albalat Carbonell, Fernando Romillo Palomo i altres. Es va inaugurar el 16 de novembre de 1978. Aquesta entitat va sofrir diversos atracaments, l’un d’ells el dia 20 de setembre de 1984, robant els lladres quasi dos milions de pessetes. El dia 11 de gener de 1985 i en octubre del mateix any, com consta documentalment en el setmanari local. Els lladres es van endur unes 2.300.000 pessetes, i un milió respectivament cada vegada.
BANCAIXA (CAJA DE AHORROS DE CASTELLON). OFICINA Nº 3. Aquesta sucursal de la Caixa d’Estalvis de Castelló o Bancaixa era la tercera de la localitat. Estava situada a l’avinguda del País Valencià. Fou el seu director Miguel Angel Martínez Pedra. Es va inaugurar el 8 de maig de 1989. Quasi coincidint amb la posada en vigor de l’euro, les oficines 1ª i 3ª es van agrupar en una nova seu situada al passatge del Metge Santos al desembre de 2001.

Comment here

6 + 4 =