Letra B

Ballester Peris, Eduard

Ballester_Peris(Vinaròs 23-VIII-1899 – València 18-X-1981). Doctorat en Dret. Registrador de la Propietat. Fill adoptiu i Alcalde Honorari de «El Ferrol», guardonat amb la Medalla de la Ciutat, en la qual se li va dedicar un carrer i també el parc municipal, que duu el seu nom. Gran Creu del Mèrit Naval i del Mèrit Civil, Encomanda de Número d’aquesta mateixa Ordre, Encomanda amb placa d’ Alfons X, el Savi, i altres condecoracions , distincions i nomenaments. Estudiant avantatjat, finalitzà els estudis molt jove en la Universitat de Saragossa i València, doctorant-se en Madrid als déneu anys, i exercint d’advocat als vint-i-un, edat mínima exigida. Va obrir el Ballester_Peris_2seu bufet a Vinaròs en maig de 1924 al carrer del Socors, cantonada amb Sant Vicent. Va ser destinat a Híjar. En 1926 va ser nomenat Registrador de la Propietat de Viver. En 1929 va ser traslladat a Cogolludo (Guadalajara). Casat amb Joana Giner Roca va tenir cinc fills: Teresa, Eladi, Eduard, Josep i J. Antoni. Alcalde des de gener de 1939 de El Ferrol durant quasi nou anys, va gaudir de l’amistat personal del General Franco. Ha exercit a més a més en Calataiud, Inca, Tortosa (1961), Palma de Mallorca (1963) i València (1965). Degà del Col.legi d’Advocats, Lletrat Assessor de la Cambra de Comerç, Industria i Navegació.
Fou autor de diversos articles apareguts a periòdics de tots els llocs on va exercir, i al setmanari “Vinaroz”, i dels llibres «De València a Tokio (Quince días en el Japón)», escrit a Vinaròs a l’estiu de 1972 i publicat al 1973, i «Mis viajes por el mundo», publicat en 1974. Morí a València als 82 anys.

Comment here

8 + 2 =