Letra B

Baixadors

Coneguts com “Apeaderos” del ferrocarril es trobaven dins del terme de Vinaròs els Baixadors d’Alcanar i de Planes Altes, sent aquest molt més modern i quasi sols utilitzat per al creuament de trens. Durant molts anys el més antic d’Alcanar que estava molt allunyat de la població veïna apenes era util.lizat i mantenia carències de llum i telèfon i es donà el cas que un tècnic alemany que es dirigia a la fàbrica de ciment va baixar allí a altes hores de la nit, havent d’esperar durant hores per a que el puguessen traslladar. L’abaixador d’Alcanar, sent molt poc viable, va ser eliminat i enderrocat definitivament en electrificar-se la xarxa viària per les nostres terres.

Comment here

+ 10 = 14