Letra B

Baix Maestrat, Carrer

Nom que es va posar a l’anterior carrer denominat del General Alonso Vega, per acord pres en sessió de l’Ajuntament de 5 de març de 1980, amb motiu de l’adveniment de la democràcia. És paral.lel al d’Ausias March i es coneixien els dos popularment com “carrers de l’Alemán” pel renom del seu constructor.

Comment here

35 − 33 =