Letra B

Baceta

Nom d’una de les partides del nostre terme municipal, situada a l’est de la partida Basses. El seu nom no ofereix cap discussió i fa referència a una bassa menuda.

Comment here

42 − 32 =