Letra A

Ayguals de Izco, Rogelio

(Vinaròs). Es parla molt poc d’aquest germà de Wenceslao que estudià en col.legis religiosos de Barcelona on aparéix citat com alumne en 1831. Segurament va estudiar dret i es presentà per a ocupar el càrrec de Secretari de l’Ajuntament en 1846 que li arrebatà finalment el mestre de Llatinitat Joan Ramon Antolí. El títol d’Agustí Delgado publicat en “El Servol” del 18 d’octubre de 1997 de: “Un Ayguals ‘Eclesiástico`: Rogelio” pot donar lloc a confusió, perquè no va estudiar la carrera eclesiàstica.

Comment here

− 1 = 2