Letra A

Ateneo vinarocense

Societat fundada als anys vint del s. XX per components de la colònia vinarossenca a Barcelona, dissidents de la del Centro Vinarocense d’aquella capital. (Vide id). Va ser el seu primer president Tomàs Mengual Juan. Vigent en desembre de 1924-1931. En març de 1931 fan les paus els membres de l’Ateneu amb els del Centro Cultural Vinarocense de la mateixa capital de Barcelona, coincidint amb el XI aniversari de la segona societat; es van reunir membres de los dos entitats, es van donar la mà i abraçar i van prometre treballar junts pel bé del nostre poble. En maig de 1931 els seus membes es van fussionar altra vegada amb els del Centro C. Vinarocense, amb motiu del canvi de President d’aquesta última, Baptista Domènech.

Comment here

5 + 5 =