Letra A

Associació cultural i recreativa Ermita de Vinaròs

Associacion_ermitaEntitat creada el 27 de juliol de 1989 amb la finalitat, entre altres, de restaurar el patrimoni artístic de l’Ermita dels Sants Patrons, intent que no havien aconseguit els tres patronats creats anteriorment per a tal fi. Així recapten amb la venda de diversos productes senzills (clauers, enganxines, bolígrafs, encenedors, purets de caramel, etc) diners per a restaurar les pintures. El seu primer president fundador va ser Agustí Roda Vizcarro que encara continua molts anys després en el càrrec (any 2003).

Comment here

4 + 6 =