Letra A

Associació cultural Amics de Vinaròs

Amics_de_vinaros_2Associació creada en 1976 per a promoure les tradicions, la cultura i l’amor a la terra: «con el objeto de estudiar, conservar y dar a conocer la historia, artes, lengua, usos, costumbres y tradiciones, en general, todo cuanto pueda contribuir a fomentar el amor a la patria vinarocense y estimular el progreso en todos sus órdenes» segons resen els seus estatuts, Amics_de_vinaros_3els quals van aprovar-se l’11 de maig del mateig any, i tenia com a finalitat més immediata la re-edició de la «Història de Vinaròs» de Joan Manuel Borràs Jarque, esgotada ja feia molts anys. La comissió gestora estava integrada per Joan Bover Puig, Josep Lluís Pascual Pla, Ramón Redó Vidal, Jordi Romeu Llorach, Joaquim Simó Federico i Josep Valls Pruñonosa. Entre les activitats més importants dutes a terme per l’associació, d’una manera pausada però segura i ben feta, per a recuperar el nostre patrimoni, fem constar: Organització de cinc Mostres de Records Vinarossencs anuals a partir de 1976 destacant la segona (monogràfica sobre W. Ayguals de Izco). Amics_de_vinaros_4Edició d’una enganxina «1241-1976. VINAROS. 735 anys d’Història» (1976). Inici de les obres de descobriment del poblat ibèric del Puig de la Misericòrdia, 1976. Reedició del llibre «Roseta la del Barranc», de Paco Argemí, 1977. Reedició del llibre «Una Vinarocencada», de Daniel Delmàs (1978). Inauguració del Museu Municipal gràcies a l’ empenta donada pels membres de l’Associació, 19 d’abril de 1979, sent alcalde Lluís Franco Juan i a la important donació feta notarialment pels fills del pintor Gabriel Puig Roda, d’obres del seu pare. També feu una important donació el pintor Lluís Santapau a Amics de Vinaròs, consistent en quaranta làmines pintades amb diverses tècniques i 5 quadres que ja abans havia donat al Museu. Aquest mateix pintor faria donació dos anys després de 35 obres per a benefici del patronat de l’Ermita. Reedició de la «Història de Vinaròs» de Joan Manuel Borrás Jarque (1979) amb una tirada de 1.200 exemplars. Reedició del llibre de Gaetà Tresserra, «La perla de la Illeta ó Els Carlistes en Vinaroz» (1979) Els germans esculptors marbristes Caballero donen un esboç de la làpida mortuòria de l’artista Maria Tual i caps d’àmfores romanes que cedí Joan Ramos; el 6 d’octubre del mateix any s’inaugura la IV Mostra de records vinarossencs en la que s’exposa la magnífica col.leció de cartells taurins de la família Puchol, coincidint amb el XX aniversari de la Penya “Pan y Toros”; edició del llibre de Josep M. Palacios Bover, «La Plaza de Toros» (1980); al gener de 1981 l’Associació organitza una conferència que amb motiu de l’entrega a l’Estat Espanyol del famós quadre del Guernika de Picasso dóna el gran crític i expert en art, Santiago Amón; edició d’una cassette de música tradicional «Vinaròs trosset de cel» (maig-juliol de 1981). Edició del llibre «La carta de població de Vinaròs (1241)», de Ferran Garcia i Francesc Gimeno (1982). Recuperació d’un gravat de Sant Sebastià de Vinaròs, del segle XVIII (1982); edició del llibre «Rimes vinarossenques» de Josep Sebastià Farga (1984); edició del llibre d’algunes obres de Manuel Foguet, «Bona nit, cresol» (1984); edició d’una medalla commemorativa del IV Centenari de l’Arxiprestal (1986); edició del llibre de Ramon Redó, «Cançons i costums de Vinaròs» (1987). Reedició del llibre de Paco Argemí,»Feixet de Versos» (1988); recuperació d’un gravat del segle XVIII: «Imagen de Jesús Nazareno venerado en el convento de Padres Agustinos de la villa de Vinaroz», (Setmanari 23-VII-1988); restauració d’un retaule ceràmic de la capelleta del carrer de la Mare de Déu (setembre 1989); edició d’una medalla moneda commemorativa del 750 Aniversari de la Carta Pobla (1991); publicació del llibre de l’ Arqueòleg Arturo Oliver, «El Poblado Ibérico del Puig de la Misericordia de Vinaròs» (1994); edició de la tercera medalla commemorativa de la beatificació d’Isidor Bover Oliver (1995); publicació de la comèdia costumista «Arrepentiment» de la que fou autor Francesc Esteller Fons (agost de 1996). L’Associació ha estat presidida per Josep Valls Pruñonosa, Josep Lluís Pascual Pla i Arturo Oliver Foix. Encarregada l’Associció del Museu Municipal des de la fundació d’aquest, ha propiciat i ha dut a terme nombroses exposicions culturals, enriquint paulatinament el seu fons, amb obres de pintura, escultura, recopil.lació d’estris antics del camp i de la mar, captació de documents, llibres, etc de totes les èpoques i microfilmació de periòdics locals d’èpoques passades i tot tipus d’objectes d’interès referits especialment al nostre poble, etc, etc. Durant els més de vint anys d’existència ha promogut la cultura local en tots els ordres. En gener de 2005 engega junt amb la Caixa Rural la “Biblioteca Mare Nostrum” col.lecció bibliogràfica que ha donat a la llum obres de diversos autors, quasi tots membres de l’Associació, i que ofereix temes exclussivament locals (Vide Museu). Aquest programa està ja pràcticament acomplit en els objectius que s’havia marcat en un principi en la seua totalitat en maig de 2008. (Vide Biblioteca Mare Nostrum”

Pàgina Web www.amicsdevinaros.com

Logo Amics color

Comment here

− 3 = 6