Letra A

Arxicofradia de la Corretja

Era una institució religiosa que honorava la Mare de Déu del Consol o de l’Esperança. El carrer Nou estava dedicat a aquesta advocació de la Verge Maria. Es celebrava la seua festa encara en els anys vint i trenta, a l’església de l’ex-convent de Sant Agustí, durant el mes d’agost i amb diversitat de funcions religioses.

Comment here

52 + = 56