Letra A

Artística vinarocense, La

Artistica_2Agrupació musical creada a l’agost de 1929 en un moment que la Banda de La Alianza estava en molt baix nivell de membres i de moral; pareix ser que fou refundada per Facundo Fora Ferreres, en gener de 1931; al celebrar la primera junta, va ser elegit president Mario Forner Bel i en maig de 1931 va ser substituit per Josep Adell. Era el seu director el mestre Tomàs Mancisidor (març de 1931). El 28 de gener s’havia proposat i es va acceptar fer ball als baixos de la Sala Capitular, previ pagament de 30 pessetes per cada nit d’actuació. Coexistia dita banda amb “La Alianza” que estava dirigida pel mestre Antoni Verdera; en 1933 passava moltes penúries econòmiques per la qual cosa se li va concedir per part de l’Ajuntament una subvenció de 250 pessetes a canvi de fer debades tots els concerts de l’any següent, inclosos els tradicionals de les festes.

Comment here

39 − 33 =