Letra A

Arnau Eixarch, Josep

(Vinaròs). D’ofici ferrer es decantà els darrers anys a ser artista artesà forjador de ferros. Es autor del «Discòbolo» de adorna el pavelló poliesportiu, entre altres treballs. Ha participat en diverses exposicions provincials i regionals d’artesania popular. Va reposar en 1972 la creu de mig camí de l’ermita. Va participar en la Fira Internacional d’Artesania a Barcelona en maig de 1982. Ha rebut diferents distincions.

Comment here

25 + = 31