Letra A

Arbitris

ArbitrisEn 1964 encara es cobraven impostos o arbitris que avui dia poden parèixer curiosos com productes agrícoles, rodatge i arrastre, i propietat urbana que es pagaven a la Diputació, mentre que els impostos municipals eren sobre riquesa rústica i urbana, bicicletes, carros, ocupació del subsòl i via pública, tenderols, marquesines, anuncis, aparadors de les botigues, calderes, motors, gossos, cabres, vigilància reconeixement sanitari d’animals, consum de begudes i escombraires, trànsit d’animals. Apareixen vigents actualment les de rústica, escombraires i velomotors.

Comment here

+ 12 = 21