Letra A

Aragonés Forner, Joan Baptista

(Vinaròs agost 1932). Enginyer tèxtil titolat per l’Escola Industrial de Terrassa en gener de 1961. Resident a Centelles (Barcelona). Va treballar a la Esso de Saragossa. Casat amb Mª Teresa Aragonés. Va morir el dia de S. Sebastià quan es disposava, ja recent jubilat, a pujar a l’ermita el dia de la festa del Sant Patró.

Comment here

55 + = 60