Letra A

Antolí, Joan Ramon

(Vinarós segle XIX). Mestre de Llatinitat. Ostentava una càtedra particular en 3 d’abril de 1843 de dita matèria que comptava amb 10 alumnes i a la defunció del preceptor de Llatinitat de l’Aula de la Vila, Manuel Martínez, es va fer càrrec d’ella el 31 de desembre de 1844. Estava dotada amb un sou de 4.500 reals. El 4 de setembre de 1846 va ocupar el càrrec de secretari de l’Ajuntament, en competència amb Rogeli Ayguals i Isidor Sedano.

Comment here

65 + = 71