Letra A

Antinea, Editorial

AntineaEditorial vinarossenca creada pel llibreter Francesc Castell Arasa. Va presentar-la públicament en 8 d’agost de 1995, sent les seues primeres edicions una «Guia de Vinaròs», d’Alfred Gómez Acebes i l’obra poètica «Galàxies» d’Alfred Giner Sorolla. El nombre d’obres publicades ja resulta enorme i sols cal ressaltar com a molt important per a la nostra ciutat “Vinaròs, sus hombres, sus nombres” de la que és autor Agustí Delgado Agramunt. Per la seua tasca com a editor el Sr. Castell Arasa va ser premiat amb el “Grinyó Ballester” l’any 2003.

Comment here

39 + = 49