Letra A

Amela Adell, Francesc

(Vinaròs 1930 – 1983). Llicenciat en Medicina per la Universitat de  Saragossa en juny de 1958. Metge Odontòleg per la mateixa facultad en juny de 1960. Especialitats de Dermatologia i Venereologia en desembre de 1962. Casat amb la morellana Maria Pura Ripollés en 1960. Fill així mateix del metge estomatòleg F. Amela Fuster, natural de Morella i establert anteriorment a Vinaròs, on exercí molts anys.

Comment here

+ 47 = 54