Letra A

Alvarez, Vicente

AlvarezPoc sabem d’aquest personatge que era l’espós d’Isabel Mondéjar, autora dels quadres que es conserven de la família dels Ayguals que es van cedir per a la magna l’exposició d’Art que es va dur a terme en 1929 amb motiu de la inauguració de l’antic col.legi de “Sant Sebastià”. El quadre porta darrere la inscripció. “Vicente Alvarez retratado por Dª Isabel Mondéjar en julio de 1865. Barcelona». Isabel havia mort a Vinaròs el 29 d’agost de 1926 “(…) viuda de Vicente Alvarez (…) murió ayer a las seis de la tarde a los ochenta años». Havien viscut junts a la casa pairal de Wenceslao del carrer de l’Àngel i que els reclamava la seua viuda, Adelaida del Moral, però el matrimoni havia sigut molt remís a abandonar-lo.

Comment here

6 + 3 =