Letra A

Altavella, Joan Baptista

(Vinarós, ?). Experimentat patró de vaixell veí de Vinarós en 1805. Aquest any se li encarrega a València el primer viatge a Amèrica des de dita capital, cap a Veracruz, amb la polacra «Virgen de la Concepción». Va contractar entre els tripulants a dos germans vinarossencs, a condició de que cobrarien, no a la part, si no «a mesnada» o sou estipulat. Fins llavors el comerç amb Amèrica sols s’havia pogut fer des de Cadis que tenia el monopoli. En un dels seus viatges va ser apresat per vaixells en guerra entre França i Anglaterra. Els seus propietaris exigien plata com a pagament per les seues mercaderies ja que el paper es devaluava i costava cobrar-lo. En algunes ocasions li van demanar que la plata la dipositara a Londres, abans d’arribar a Espanya, fent ja, llavors, claríssima evassió de capital. (Vide “De Vinaròs a Veracruz” en Congrès d’Història del Maestrat).

Comment here

4 + 1 =