Letra A

Almeria, Carrer d’

Almeria i Vinaròs es van declarar ciutats germanes amb motiu d’un concurs de Televisió Espanyola en que van quedar finalistes dos concursants, un d’Almeria i l’altre de Vinarós: el popular Angel Giner, el qual va aconseguir un milió de pessetes de premi. La placa de l’esmentat carrer es va descobrir en una cerimònia el dia 15 d’agost de 1970, pels alcaldes de les dos ciutats, i el dia 29 del mateix mes es va descobrir recíprocament la del carrer de Vinaròs a Almeria. El carrer comença des del de sant Francesc i es dirigeix cap a la Cooperativa Agrícola; es confon amb l’Avinguda de Madrid que és el seu perllongament. A l’agost de 1970 es va remodelar el carrer baix el manament de l’alcalde Lluís Franco (Setm. “Vinaroz”, 22-VIII-1970).

Comment here

8 + 1 =