Letra A

Alfons XIII, Carrer d’

Alfons_XIIINom posat al carrer del Socors l’11 de setembre de 1926, durant la Dictadura de Primo de Rivera. Poc anteriorment havien sigut nomenats Alcaldes Honoraris del nostre Ajuntament els Reis Alfons XIII i la seua esposa Dª Victòria (19-I-1925); el nom de carrer va perdurar fins l’adveniment de la 2ª República, al 1931. Als anys vint hi havia la costum que les devotes de la relíquia del cos incorrupte de santa Victòria que es venerava a l’església de l’exconvent de sant Agustí enviessen una felicitació a la Reina el dia de la festa que era també el dia del seu sant i que precisament es venerava a Vinaròs. I la Reina Victòria corresponia a la felicitació de les devotes, pagant les flors del seu altar per aquell dia.

Comment here

2 + 8 =