Letra A

Alfons V

AlfonsRei. (Medina del Campo 1396- Nàpols 1458). Conegut amb el sobrenom de Magnànim. Era Alfons III de València, qui va regnar des de 1416 fins la seua mort en 1458. L’any 1419 va haver un plet entre La Sénia i «Vilanaroç» que va guanyar aquella població pel mèrit del seu síndic Jaume Linyà. El de Vinaròs, Pere Forner, va dur les de perdre, encara que el Rei Alfons V, a qui ben bé el nostre poble li pot agraïr que li diguessen el Magnànim, va tenir a bo no carregar-nos els costos de l’esmentat plet. (E. Bayarri: «El Llibre de Privilegis de la Vila de Ulldecona». Tortosa, 1951). A l’any següent, serà la carta escrita pel mateix Rei a sa mare el 19 d’abril de 1420 durant l’estada de quasi vint dies del monarca Alfons a Vinaròs, el que ens dóna idea de la importància de les nostres drassanes a fi de recollir pertrets per a la seua flota, en destí cap a Sicília. «Por carga de la expedicion de mi passatge sobrel qual he scripto a todos los Comtes barones cavalleros e otros qui me han profierto acompanyar assin mismo todos los patrones de naves galeras e otras fustas armadas que sean aqui priestas por tal que pueda meter en execucion mi partida como de cadaldia arriban de los sobreditos a los quales me conviene dar orden de spachamiento e apartarme seria causa de gran turbación e retreheria los que se aparellan venir prestamente con mi. Porque notificando vos aquesta mi intencion vos suplico humilment que me hayades por scusado por quanto no soy ido a vos en aqueixa villa segund por vuestra letra me es estado notificado. E que sia de vuestra mercé, prendiendo aquesto en paciente venir a la villa de Ulldecona en la qual sere con vuestra senyoria e parece que sian dos caminos el uno por Orta e Tortosa e este es el más plano e poblado e el otro es por Peñarroya e Benifaçà e aqueste es segund se dice mas treballoso. Vuestra senyoria elegira el que plazient la sera suplicando a aquella que por el portador de la present me avise del camino que tindra e del tiempo de su venida. E si cosas algunas muyt cara e muy amada madre e senyora vos son plazientes scrivit mende car yo las cumpliré de buena voluntat. E sia todos dias vuestra guarda la Santa Trinidad. Dada en el lugar Vinalaroç dius nuestro siello secreto a XVIIII dias de Abril de anyo de la natividad de nuestro senyor M.CCCC.vint. Rex Alfonsus».

Comment here

67 − = 64