Letra A

Alcalde

President de l’Ajuntament que está al cap d’un municipi. Aquest càrrec va substituir a l’antic de Justícia que va perdurar des de la baixa edat mitja fins 1710, amb l’adveniment del primer rei borbó, Felip Vé. Els alcaldes de Vinarós durant tots eixos anys han estat els següents:

ADVERTÈNCIA. Des dels primers temps de la Reconquesta fins l’any 1710 vegeu EL CÀRREC de: JUSTICIA.

1710 Joan Baptista Febrer de la Torre

1710 Francesc Trifú. Alcalde accidental

1716 Josep Covarsí1775 Francesc Escrivano

1777 Francesc Esteve, advocat

1779 Tomàs Piera1780, 81, 82 Francesc Escrivano

1783 Josep Pons Roger

1789 Pere Pons

1789 Agustí Esteller

1790 AntoniTarragó

1791 Francesc Lluís Julian

1794 Jaume Miralles, advocat

1795 Francesc Lluís Julián

1797 Josep Jordà

1798 Manuel Escribano

1799 Josep Pons Roger

1808 Silvestre Gassó

1809 Ignasi Lazcano Gusmán i Joaquim Cervera 1. (abril)

1810 Pasqual Soriano

1811 Sebastià Covarsí Miquel Vallés (set.), Joaqu. Aragó (octubre)

1812 Joan Bta. Genovés (document signat com Alcalde Major i pel notari Andrés de Vera el 28-VII)

1812 Manuel Febrer de Pedro

1813 Salvador Forner. Francesc Antolí Esteller (setembre)

1814 Josep Miralles i Pasqual Febrer

1815 Francesc Costa1816 Francesc de Paula Mayó

1817 Sebastià Forner, advocat

1818 Maties Gil1819 Salvador Forner, advocat

1821 Salvador Zaragozà1823 Andreu Reclús

1833 Francesc Escribano

1837 i 1838 Agustí Uguet i Josep Olmet

1839-40 Wenceslao Ayguals de Izco

1840 Agustí Ballester i Wenceslao Ayguals 1. (setembre)

1842. Donato Manso

1843-44 Josep Joaquim Meseguer

1844 Nicolau Ballester

1844 Joan Francesc Forner

1846 Francesc Cabadés

1849 Joan Bta. Verdera

1850 Agustí Ballester

1851 Josep Galiana

1851-52 Agustí Ballester

1853 Joaquim Ribera

1854 Josep Galiana, Fernando Zanón i Joan Uguet (octubre)

1855 Domingo Adell, Josep Gil i Joan Uguet

1856 Joan Uguet, Josep Joaquim Meseguer, Francesc de Paula Mayó

1857 Cristòfol Grande i Juan Bautista Rico

1858 Francesc Adell, Cristòbal Gaudí i Estanislao Uguet

1859-62 Estanislao Uguet1863 Isidre Banasco (un dia). Josep Ràfels García

1864 Antoni Sorolla

1865-66 Baptista Agramunt

1867 Josep Ràfels García

1868 Demetrio Ayguals de Izco

1869 Domingo Adell

1870-73 Demetrio Ayguals de Izco

1873 Ramon Frexes Meco

1874 Antoni Verdera

1875 Salvador Masdemón

1876-1883 Joaquim Santos Ibarra Guinart

1884 Antoni Esteller, Melquíades Forés i Josep Safon Duran1885 (Josep Escribano Ballester). Angel Dozal

1887-88. Angel Dozal1888 Esteban Cros Mateu

1890 Agustí Safon Duran1891 Francesc Roca Ribera

1893 Josep Chavarria i Felip Ferrer Flos

1895 Sebastià Daufí

1898 Julià Sanz Roso

1899 Sebastià Daufí, Leopold Querol Vives i Antoni Verdera

 

Comment here

− 1 = 7