Letra A

Albiol Vidal, Xavier

(Vinaròs 1-IV-1958). Titolat en Arquitectura. Exerceix en Vinaròs, tenint el seu despatx en el carrer S. Francesc. Casat en 8 de maig de 1993 amb Mariona Avila Terzi.

Comment here

9 + 1 =