Letra A

Alagò, Blasc d’

AlagoAlagó ?- 1240?). Noble aragonès. Sent fidel a Jaume I, li va proposar l’empresa de la reconquesta del regne de València, aduint-li les següents raons: «(…) E es la meylor terra e la pus bela del mon. Que jo, senyor, he estat en Valencia be III anys, o pus, quan vos me gitas de vostra terra. E no ha vuy deius Deu tan delitos logar con es la ciutat de Valencia e tot aquel regne; e ten be VII jornades de terra de lonch(…)”. (Cròn. De Jaume I), Alagó va ser el conqueridor de Morella (1232) i va fundar Vila-franca i Albocàsser, i atorgà nombroses cartes de població. Va participar en els setges de Peníscola (1225) i Borriana (1233).

Comment here

+ 88 = 93