Letra A

Agramunt Baila, Joan

(Vinaròs). Llicenciat en Història. Professor d’EGB. En juny de 1970 va acabar els estudis de Magisteri a Castelló, llicenciant-se cinc anys més tard en Història en la Facultad de Filosofia i Lletres de València.

Comment here

78 + = 83