Letra A

Adell, Vicent

(Vinaròs). Sacerdot. Va deixar per a la parròquia una casa a la travessera d’Agustí Safon per a bé d’ànimes que a la mort de la seua germana en 1961 es va pensar deixar-la per als vicaris i demés capellans que exercien a la ciutat.

Comment here

+ 10 = 15