Letra A

Adell Pla, Lluís Sebastià

(Vinarós 1961). Llicenciat en Educació Física i Esports per l’INEF a Barcelona. Professor a l’Institut de Batxillerat de Vinarós. Ex-jugador del Vinarós C. de F. Promotor de moltes activitats esportives.

Comment here

6 + 3 =